Dimenzije:
širina: 11 cm (6.5 cm peta)
dužina: 26 cm
debljina: 4 mm (6 mm peta)

Cena:
crna: 1.7 €
braon: 2 €
krem: 2.4 €